VVD presenteert nieuw verkiezingsprogramma

Bijgevoegd is ons nieuwe verkiezingsprogramma. Wij willen ons blijven inzetten voor een ambitieuze doorontwikkeling van het dorp en het buitengebied, met respect en aandacht voor het goede dat Zeewolde kenmerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur/wegen, sport en recreatie. Die verdere groei is belangrijk om het bestaande voorzieningenniveau te behouden en te versterken én Zeewolde als…