VVD presenteert nieuw verkiezingsprogramma

Bijgevoegd is ons nieuwe verkiezingsprogramma. Wij willen ons blijven inzetten voor een ambitieuze doorontwikkeling van het dorp en het buitengebied, met respect en aandacht voor het goede dat Zeewolde kenmerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur/wegen, sport en recreatie. Die verdere groei is belangrijk om het bestaande voorzieningenniveau te behouden en te versterken én Zeewolde als…

Bedankt voor inzet kerstboomverbranding!

De VVD wil nogmaals iedereen bedanken voor de hulp en inzet bij de kerstboomverbranding. In het bijzonder gaat onze dank uit naar:

cafetaria Twilight, Firma Broertjes, GildenGroen, Kroes Infra Zeewolde, Loonbedrijf Hut, Panhuis Pallethandel, Van der Heijden Milieu, Van der Hoek, Jeugdbrandweer en Brandweer Zeewolde, EHBO Zeewolde, Bureau HALT, Stichting SEZ, Gemeente Zeewolde en natuurlijk alle vrijwilligers!