De Tweede Kamer wil een herkansing voor de groep gepensioneerden die de afgelopen jaren door de lage rente een laag pensioen heeft moeten inkopen bij hun verzekeraar. Onder meer VVD, PvdA, D66 en 50Plus vinden dat verzekeraars hun contracten moeten openbreken om deze gepensioneerden alsnog van nieuwe wetgeving te laten profiteren die een hoger pensioen mogelijk maakt. Het CDA wil verzekeraars mogelijk zelfs wettelijk verplichten dit te doen.

Beleggingen

Dat bleek woensdag bij de wetsbehandeling van het initiatiefvoorstel van VVD-Kamerlid Helma Lodders voor een verbeterde premieregeling. Bij een premieregeling staat alleen de hoogte van de premie vast en hangt de pensioenuitkering af van de beleggingsresultaten. Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben zo’n pensioenregeling en die groep is groeiende.

De regeling kent nog wel een aantal tekortkomingen. De meest in het oog springende is het feit dat de pensioenspaarders nu bij pensionering verplicht zijn in één keer hun pensioenpot om te zetten in een levenslange uitkering. Bij de huidige lage rente is dat erg ongunstig. De pensioenen kwamen een stuk lager uit dan mensen hadden verwacht. Daarnaast lopen de deelnemers met een premiepensioen rendement mis, omdat hun geld vanaf pensionering niet meer wordt belegd. Bij middelloonpensioenen gebeurt dit wel.

Pensioenpot

Het initiatiefvoorstel, een samenvoeging van een voorstel van Lodders en een kabinetsvoorstel, moet hier verbetering inbrengen. De werknemers met een premiepensioen mogen er vanaf deze zomer voor kiezen om hun pensioenpot bij pensionering nog wat langer door te beleggen. Hierdoor kan het pensioen hoger, maar ook lager uitvallen.

De meerderheid in de Kamer is positief over het voorstel. ‘We doen vandaag iets belangrijks in pensioenland’, zei Steven van Weyenberg van D66 woensdag in de Kamer. Wel is er op de valreep nog wat gesleuteld aan de techniek. Zo mag er straks nog maar met één rekenrente gerekend worden, de marktrente, om eventuele oneerlijke concurrentie tussen verzekeraars en pensioenfondsen te voorkomen.

Buiten de boot

Lodders en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken deelden de zorg van de Kamer dat de gepensioneerden die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 pensioen tegen een lage rente heeft moeten inkopen nu buiten de boot dreigen te vallen. Klijnsma heeft deze maand nog overleg met de verzekeraars over de mogelijkheid deze groep een herkansing te geven. Lodders zei erop te vertrouwen dat de sector stappen zal zetten om dit te verbeteren. Vooralsnog wordt hierover geen aparte bepaling in de wet opgenomen.”

Bron: Financieel Dagblad