Voor de VVD is veiligheid een speerpunt. Wij zijn van mening dat de overheid snel en adequaat moet optreden tegen criminaliteit. Gelukkig kunnen bewoners ook zelf het nodige doen om de kans op slachtofferschap te verkleinen. De politiecijfers geven overall geen reden tot ongerustheid, maar voor ons is elke woninginbraak, autokraak of winkeldiefstal er 1 teveel. De berichten die we van dit jaar zien, geven aan dat er een verontrustende toename is in de diefstallen met name in het buitengebied.

De VVD is voor meer politietoezicht, maar ook voor gebruikmaking van moderne vormen van bewonersparticipatie in de gezamenlijke strijd tegen onveiligheid. De inzet van Burgernet en van WhatsApp groepen zijn daar een goed voorbeeld van. Wij vinden het een taak van de gemeente om deze instrumenten te promoten en om bewonersinitiatieven zoveel mogelijk te faciliteren. Met de inzet van bestaande communicatiekanalen zoals de website, gemeentepagina en Twitter kan de gemeente dit snel en goedkoop organiseren. Een terughoudende houding van de gemeente zou een gemiste kans zijn. De VVD ziet een online campagne dan ook graag snel van start gaan.