De VVD Zeewolde maakt zich sterk voor een sport en veiligheid. Met de komst van de nieuwe lente is het tijd dat er wat gebeurt aan het tekort aan parkeerplekken bij de sportvelden. Dit is een bron van ergernis, geen visitekaartje bij de binnenkomst van ons mooie dorp en nog belangrijker: het leidt regelmatig tot onveilige verkeerssituaties. Daarom gaat de VVD dit belangrijke punt van zorg aan de orde stellen in de vergadering van de gemeenteraad.

De eerste twee jaar van dit college is voorbij gevlogen. Er zijn al veel punten aangepakt. Echter een van de punten die nog niet ter sprake is gekomen, en voor de VVD een zeer belangrijk punt, is de parkeerdrukte bij de sportvelden. Het collegeprogramma schrijft hierover dat, de parkeerdruk bekeken zal worden en of die nog in overeenstemming is met de behoefte. Nu alle buitensporten, na de winterstop weer begonnen zijn, ziet de VVD uit naar de uitkomsten van dit onderzoek. De eigen bevindingen van afgelopen weekend waren zorgwekkend. Er was een groot tekort en veel bezoekers parkeerden hun auto noodgedwongen in de berm en bij de sloot. De VVD Zeewolde stelt daarom vandaag vragen tijdens de raadsvergadering over parkeren bij de sport.