De VVD Zeewolde maakt zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat dat wordt gebruikt in kunstgrasvelden, waaronder ook op diverse sportvelden in Zeewolde. Daarom hebben wij afgelopen vrijdag vragen gesteld aan het college om snel duidelijkheid te krijgen wie in actie komt zodat er geen enkele sprake meer kan zijn van gevaar voor de (volks)gezondheid van sporters.

 

Toelichting

VVD Zeewolde kunstgrasIn de uitzending van Zembla op 5 oktober jl. werd uitgebreid aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat dat wordt gebruikt in kunstgrasvelden. Rubbergranulaat is gemaakt van oude autobanden die kankerverwekkende stoffen bevatten. Maar wat zijn de gevolgen als dat in het lichaam van sporters terecht komt? Het zijn wel veelal jonge sporters die een potentieel gevaar lopen voor hun gezondheid. Daarom hebben wij het college deze vragen gesteld.

1) Is het college op de hoogte van de discussie rondom het in kunstgrasvelden gebruiken van rubbergranulaat waarin zich mogelijk kankerverwekkende stoffen kunnen bevinden, zoals PAK’s, weekmakers en nitrosaminen?

2) Ook in Zeewolde bevinden zich enkele kunstgrasvelden. Voor zover wij weten twee bij voetbalclub VV Zeewolde en een bij korfbalvereniging KV Wolderwijd. Zijn deze kunstgrasvelden ook voorzien van het betreffende rubbergranulaat?

3) Welke actie kunnen we van het college verwachten om, samen met genoemde verenigingen, maatregelen te treffen zodat er geen enkele sprake meer kan zijn van gevaar voor de (volks)gezondheid van de gebruikers van de genoemde kunstgrasvelden?

4) Inmiddels zijn er alternatieven ontwikkeld voor het gebruik van het rubbergranulaat op kunstgrasvelden, zoals kurk en synthetisch rubber (TPE), hetgeen de KNVB ook zelf recent op haar kunstgrasveld in Zeist heeft laten aanbrengen. Mocht onze tweede vraag bevestigend worden beantwoord, is het college bereid te onderzoek wat de kosten zijn voor het vervangen van het rubbergranulaat door genoemde alternatieve middelen die géén gevaar opleveren voor de volksgezondheid?

5) En, is het college alsdan bereid op korte termijn een voorstel daartoe voor te leggen aan de gemeenteraad dan wel deze kosten te dekken uit bestaande sport gerelateerde financiële middelen?