Dinsdag 8 september is bekend gemaakt dat het college van B&W het COA-verzoek om 900 tot 1500 asielzoekers te vestigen aan de Bosruiterweg heeft afgewezen. Dit besluit komt goed overeen met het standpunt van de VVD fractie. In de afgelopen maanden heeft de VVD fractie diverse keren aangegeven dat ze niet kan instemmen met het verzoek voor zoveel asielzoekers op de Bosruiterweg. Met name vanwege het nabijgelegen arbeidsmigrantenhotel en de nabijheid van bedrijventerreinen als Trekkersveld en Horsterparc. De fractie is dan ook blij dat het college tot de conclusie is gekomen dat inderdaad aan dat verzoek geen gehoor kan worden gegeven.

Tegelijk heeft het college groen licht gegeven voor de opvang van 600 mensen aan de Bosruiterweg. De zorgen van de fractie over deze keuze zijn onveranderd. De fractie realiseert zich echter dat het COA ook zonder gemeentelijke inbreng  600 opvangplaatsen kan realiseren op de betreffende locatie. Het in stand houden van de gemeentelijke randvoorwaarden richting het COA, zoals voorzien in het huidige besluit, is voor de VVD fractie dan ook van groot belang. De opvang van een lager aantal asielzoekers zou de randvoorwaarden in gevaar brengen. Vanuit het uitgangspunt van maximaal 600 asielzoekers aan de Bosruiterweg, zal de fractie de verdere ontwikkelingen kritisch volgen en de randvoorwaarden nauwgezet bewaken.

Namens de VVD fractie,
Angela Huckriede