De VVD Zeewolde zet zich in voor sport, bereikbaarheid, ‘economie en centrum’ en ‘toerisme en recreatie’ in ons mooie dorp.
Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken:

Het Baken

 • Duidelijk is dat wij een Zwembad in Zeewolde zien als basisvoorziening voor met name zwemles en doelgroepzwemmen.
 • Een gloednieuw sportcomplex met zwembad en sporthal aan het Kluunpad lijkt een meer dan aantrekkelijk plan voor Zeewolde.
 • Of gaan we toch voor nieuwbouw/renovatie van het huidige pand?
 • Maar we vinden de cijfers niet een op een vergelijkbaar genoeg om te kunnen kiezen
 • Dus vinden we een keuze maken op dit moment met deze cijfers niet verantwoord gezien de grote financiële belangen voor de inwoners van Zeewolde
 • Daarop hebben wij een motie ingediend waarbij wij het college hebben verzocht om van 2 varianten een heldere, specifieke en onderling vergelijkbare prognose te maken.
 • Dit betreft het collegevoorstel voor het renoveren van de sporthal met nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie en nieuwbouw van een geheel nieuw complex aan het Kluunpad.
 • De meerderheid van de raad was dat met ons eens (11 om 7 stemmen)
 • Wordt vervolgd!

Visie kleinschalige bedrijventerreinen

 • Kleinschalige bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn, daar wordt serieus werk van gemaakt in deze visie.
 • Bij Gildenveld, Krachtenveld, Schepenveld en Planetenveld worden randvoorwaarden geschapen voor de toekomst. De kaders worden verruimd en flexibel gemaakt.
 • Op een aantal worden tevens zelfstandige woonvormen toegestaan waarbij het ondernemen niet in de weg mag staan.
 • Een mooie visie vol met mogelijkheden welke we in het bestemmingsplan tegemoet mogen zien!

 

Raadsvergadering 14 december 2017 gemeente Zeewolde
https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde/#!/gemeentezeewolde/20171214_1

 

 

Eindejaar

 • 6 januari is het weer zover. Traditiegetrouw wordt nieuwe jaar ingeluid met de VVD Kerstbomenverbranding. Vanaf 17 uur kunt u zich warmen aan het grootse vuur.

Voordat het zover is, hebben we nog veel meer activiteiten……

 • VVD ‘Kwis’t mee dit jaar vanaf 27 tot en met 29 december
 • 1 januari 2018 zullen diverse VVD kandidaten zich aan de nieuwjaarsduik wagen… komt u ze aanmoedigen? Vanaf 12 uur op het strand.
 • 3 januari fluitketelschuiven op de ijsbaan, we kunnen alle support gebruiken vanaf 17 uur.
 • 5 januari is de prijsuitreiking van Zeewolde ‘Kwis’t, in de Open Haven start om 19.30 uur. Altijd gezellig dus komen!
 • En dan 6 januari zoals gezegd de kerstbomenverbranding. Nog hoger en warmer dan vorig jaar?
 • Tenslotte op 29 januari om 20 uur de VVD Nieuwjaarsborrel bij Hans en Grietje
  Rest ons als fractie niks meer dan u hele fijne feestdagen te wensen, een mooie oudejaarsavond en een goed, gezond en voorspoedig 2018!