Beste lezer,

Het was een maand van de sport. Zoals gezegd de sportnota en de atletiekbaan. De raadzaal was dus wederom goed gevuld met een heleboel sportieve mensen, sommigen zelfs in het AV tenue. De fractie is van mening dat er nu al zo lang gepraat is over de atletiekbaan, dat het nu tijd is voor het slaan van spijkers met koppen. Het G-gebied had de voorkeur van de fractie, echter brede raadsteun daarvoor ontbreekt. Het kan niet zo zijn dat Zeewolde nog langer zonder atletiekbaan blijft. De VVD heeft met recht voor een doorbraak gezorgd! Door in te stemmen met het voorstel van de combibaan (reeds in het verkiezingsprogramma van 2014 een wens van de VVD) op de locatie van de huidige ijsbaan, krijgt Zeewolde dankzij de VVD haar atletiekbaan.

Met de komst van de atletiekbaan is een eerste stap gezet naar een nog sportiever Zeewolde. Dit was de inzet van de sportnota met de titel:”Sportief Zeewolde beweegt mee(r)”. Wanneer we kijken naar de ambitie van Zeewolde om de sportiefste gemeente van Nederland te worden, dan ontbreken visie en duidelijke keuzes om van Zeewolde een echt sportdorp te maken. De fractie is daarom kritisch geweest op de voorliggende nota. De nota is niet onderscheidend genoeg en de fractie ziet liever een meer daadkrachtig en toekomstbestendige visie. We hebben dan ook niet ingestemd met de nota. De nota is door de gemeenteraad geamendeerd wel aangenomen.

Aan het begin van de vergadering is het vragenuur De raadsvergadering begint met het vragenuur voor de raadsleden. De fractie heeft daarin de vraag gesteld over het op de hoogte houden van het voldoen aan de  randvoorwaarden rondom het AZC. De fractie vind het van beland dat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan en heeft verzocht om op de website van de gemeente onder het kopje AZC ook per randvoorwaarde aan te geven wanneer daaraan wordt voldaan. De burgemeester heeft dit van harte toegezegd, dus op de website van de gemeente kunt u dit terugvinden.  http://www.zeewolde.nl/bestuur/asielzoekerscentrum_41654/.

Ook werd de raad gevraagd om een zienswijze op het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom tussen regering en VNG. Het bestuursakkoord geeft aan dat er per provincie nog 2500 extra asielzoekers moeten worden opgenomen. De 600 te vestigen asielzoekers in Zeewolde “zitten“ al in deze 2500 waarmee Zeewolde dus geen extra instroom zou hoeven op te vangen. De fractie heeft vanzelfsprekend nogmaals expliciet gemeld dat er niet één meer dan de afgesproken 600 asielzoekers welkom is wat ons betreft.

De komende maanden zijn er geen raadsvergaderingen. Die eerstvolgende is er pas weer op 18 februari. Tussendoor is er in het dorp een heleboel te doen, de ijsbaan Zeewolde Winterworld is er voor de 10e keer. Dus voor Fluitketelschuiven, de preuverie en  de verkiezing IJsprins en IJsprinses moet u in het dorp zijn. Vanzelf zien we u graag op de traditionele kerstboomverbranding op 2 januari. De fractie zit in die tijd niet stil en gebruikt die tijd om zich te verdiepen in onderwerpen die wel belangrijk zijn, maar niet per se nu op de raadsagenda van februari staan, zoals de omgevingswet, parkeren bij de sport, samenwerking met andere VVD fracties in de polder en zo meer.

Namens de fractie wens ik u hele fijne feestdagen, een goede oud- en nieuw en vooral een voorspoedig, gezond en gelukkig 2016!

Met feestelijke groet,
Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde