Beste lezer,

In verband met het kerstreces, heeft u in januari geen fractienieuws ontvangen. Dus het lijkt wat vreemd, maar graag begin ik toch met een terugblik op de kerstbomenverbranding van alweer 8 weken geleden.  Ondanks de datum van 2 januari lag er wederom een prachtige stapel kerstbomen, de regen bleef uit en de inwoners stroomden toe. Zo werd het weer een prachtige verbranding waarbij de oproep aan de bezoekers werd gedaan om toch echt de inkopen in ons eigen dorp te doen. Hopelijk niet aan dovemansoren gericht en zelfs in de media is deze herhaald, werpt het wellicht vruchten af waarmee we onze ondernemers, met name in het centrum, graag een hart onder de riem steken.

Buurtsuper?

In het bestemmingsplan van de Polderwijk stond al een supermarkt ingepland. De bewoners van de Polderwijk zijn ongetwijfeld verheugd dat de eerste stappen zijn gezet om de bouw ervan te realiseren en ook voor nieuwe kopers zal het een aantrekkelijk extraatje zijn van de wijk.

Voor de ondernemers in het centrum is de komst ervan ook geen verrassing, echter hun onvrede met het formaat van de supermarkt begrijpen we heel goed. In vele uitingen is “buurtsuper” gebruikt en dan denk je mee aan het  formaat van de Coop bijvoorbeeld. Dat er sprake is van een volwaardige supermarkt, daarvan wordt je als centrumondernemer begrijpelijk bezorgd.

Het is wat je noemt een gelopen koers, er komt een supermarkt in de Polderwijk, de fractie hoopt dat het versneld het aantal inwoners van de Polderwijk doet groeien en dat deze toch voor hun boodschappen ook het Centrum blijven bezoeken EN dat de centrumontwikkeling het centrum genoeg aantrekkelijk houdt voor al onze inwoners, want zoals we ook al meegaven tijdens de kerstboomverbranding; “Haalt elders niet, wat Zeewolde u biedt”.

Welstand

Een van de agendapunten was de welstandsnota 2016. Wanneer we deze met die van 2010 vergelijken, dan zien we dat er al een behoorlijke stap is gemaakt in de mogelijkheid van welstandsvrije bouwwerken. Daar zijn we dus zeker enthousiast over. Tevens kunnen met deze nieuwe welstandsnota meer aanvragen ambtelijk worden behandeld voor wat betreft welstandscriteria. Ook hier is sprake van een goede ontwikkeling. De mogelijkheid om welstandsvrij te bouwen en het bouwen zonder toetsing door de welstandscommissie is daarmee veel groter geworden. Daar kunnen we alleen maar heel tevreden mee zijn.
Wat de fractie betreft had het allemaal nog wel iets ruimer gemogen. Waar we echt enthousiast van zouden worden, is de afschaffing van de welstandscommissie. Het is dan ook jammer dat de nota niet zover gaat. In 2018 is een wettelijke wijziging gepland in de vorm van de omgevingswet. We gaan dan graag opnieuw de discussie aan over welstandstoezicht en de welstandscommissie, waarbij we wederom inzetten op afschaffing van de welstandscommissie, wordt vervolgd dus.
Voor nu zijn de ontwikkelingen voor ons voldoende reden om (met een zogenaamde stemverklaring dus) in te kunnen stemmen met deze welstandnota 2016.

AZC update

Aan de bosruiterweg wordt niet stilgezeten. De chalets voor het migrantenverblijf worden geplaatst, de weg wordt verbreed (de werkzaamheden zijn reeds begonnen in de week van  15 februari en nemen naar verwachting 4 weken in beslag), de gebouwen voor bijvoorbeeld onderwijs worden in gereedheid gebracht en de docenten voor primair onderwijs zijn aangesteld. We zullen de randvoorwaarden en de opening van het AZC vanzelfsprekend nauwgezet blijven volgen.

Aanrijdtijden ambulance

Tijdens de presentatie van de GGD Flevoland is gebleken dat de (wettelijke) aanrijdtijden in 2015 in 16% van de gevallen niet wordt gehaald. Dit is ten opzichte van 2014 een verslechtering voor de veiligheid van inwoners (en bezoekers overigens) van Zeewolde. Dit is voor de fractie onacceptabel, we pleiten al jaren voor ook een ambulancepost in het centrum. Raadsbreed is er een motie aangenomen waarbij er in overleg met de GGD Flevoland knelpunten in kaart te brengen, met als doel de aanrijdtijden in Zeewolde te verbeteren…wordt vervolgd dus!

Met vriendelijke groet,
Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde