Beste lezer,

Een onverwacht spannende maand met nieuwe items, en ook lopende zaken waarop u van de fractie een update mag verwachten;

 

Parkeren bij de Sport

Parkeren sporveldenZoals u in de nieuwsbrief van maart heeft gelezen, zijn wij in afwachting van het uit te voeren onderzoek naar parkeren bij de sport. In de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van 17 mei is daadwerkelijk het formele besluit genomen om inderdaad dat onderzoek inzake de parkeerdrukte bij de sportvelden uit te voeren. Wij kijken uit naar de uitkomsten en informeren u vanzelfsprekend dan weer.

Internet buitengebied
VVD glasvezel buitengebied Zeewolde
De meitelling is afgelopen maand wederom een uitdaging geweest voor de ondernemers in het buitengebied. Bij het te laat aanleveren van deze “gecombineerde opgave” wordt meteen per dag 1% van de uitkering afgetrokken. Haperend internet levert daarmee hoofdpijn, zweethanden en irritatie. Sommige ondernemers wijken misschien zelfs uit naar een vaste computer “in het dorp” om er zeker van te zijn dat de aangifte goed gaat. Dat moet beter! Deze raadsvergadering heeft de fractie dus de digitale ontsluiting van het Zeewolderbuitengebied aan de orde gesteld. Uitkomst is dat de gemeente inderdaad geld beschikbaar stelt voor het provinciale onderzoek. Wederom dus, wordt vervolgd! 

Beheersverordening Trekkersveld III

Ook over Trekkersveld III is veel te doen. Er lopen in dat dossier eigenlijk twee zaken door elkaar, namelijk de discussie over de vestiging van een crematorium aan de Baardmeesweg en het toepassen van het planologische instrument de beheersverordening.

Voor wat betreft de aanvraag tot vestiging van een crematorium ligt deze er al en zal op basis van het huidige bestemmingsplan moeten worden afgehandeld, zowel in bezwaar als zo nodig beroep. Wat hiervan zij, wij vinden de vestiging van een crematorium op een industrieterrein geen goede en waardige plek. Wij zouden dan ook liever zien dat er door de initiatiefnemers gezocht wordt naar een plek elders in Zeewolde die wel passend is. En ook voor de toekomst zien we graag dat de vestiging van een crematorium op het industrieterrein planologisch wordt voorkomen.

Dan de beheersverordening zelf;

Kort door de bocht komt het erop neer dat het vaststellen van een beheersverordening alleen mogelijk is wanneer er geen sprake is van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de beheersverordening ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. 

Op basis van provinciaal beleid, namelijk om informele werklocaties (categorie 1 en 2) te scheiden van formele werklocaties (categorie 3 en hoger), werden in de voorgestelde beheersverordening geen nieuwe vestigingen van bedrijven in de categorieën 1 en 2 meer toegestaan. In de beheersverordening was er voor gekozen deze activiteiten, die wel in het huidige bestemmingsplan zijn toegestaan, uit te sluiten. Er was discussie of hiermee sprake was van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, nl. het uitsluiten van bepaalde activiteiten, uit categorie 1 en 2. Gevolg had kunnen zijn de beheersverordening niet vast te stellen. Echter de beheersverordening niet vaststellen is ook niet wenselijk, dat zou namelijk betekenen dat er, op basis van de wet, geen leges meer geheven kunnen worden voor bouwplannen omdat het huidige bestemmingsplan dan ouder is dan 10 jaar. Wat ons betreft een onwenselijke situatie. 

Uiteindelijk is er ingestemd met het toch vaststellen van de beheersverordening, met de aanpassing dat daarin vestiging van categorie 1 en 2 bedrijven vooralsnog mogelijk blijft. Wel is afgesproken dat een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt met daarin eventueel de gewenste aanpassingen op basis van het genoemde provinciale beleid, en hopelijk ook de aanvulling waarmee het niet meer mogelijk is een crematorium te vestigen op het bedrijventerrein. Hiermee wordt rechtszekerheid geboden aan de ondernemers, door een volwaardige bestemmingsplanprocedure te voeren, met alle bijbehorende rechtsmiddelen, waarin de wijziging van de categorieën en het weren van het door de ondernemers niet gewenste crematorium. Voor de ondernemers een mooie oplossing!

AZC update

Op 23 mei heeft de raad een bezoek gebracht aan het AZC. Zo ook dus onze fractie. Naast de school en de gezondheidsvoorzieningen, hebben we ook een onderkomen van maximaal 8 asielzoekers bekeken. Het grootste deel van de bewoners is statushouder wat betekent dat zij in afwachting is van de toewijzing van een woning ergens in Nederland. Ons is toegelicht dat er ook sprake is van overleg met omwonenden en dat dit overleg eigenlijk heel goed gaat, zo goed dat in overleg met omwonenden is besloten dat regulier bewonersoverleg 1 keer per kwartaal plaatsvindt. Of natuurlijk op verzoek wanneer dat nodig is. Vanzelfsprekend kunt u met uw ervaringen en vragen bij ons terecht, wij horen graag van u.

 

Nijkerkerbrug

nijkerkerbrugOp onze artikel 36 vragen over het uitstel van de renovatie van de Nijkerkerbrug, hebben wij van het college een bevestiging gekregen dat zij deze situatie net zo onwenselijk vinden als wij. Zij heeft aan Rijkswaterstaat een brief geschreven met vragen van gelijke strekking maar daarop nog geen antwoord ontvangen. Ook de provincie Flevoland heeft haar ongenoegen geuit bij Rijkswaterstaat over dit uitstel. Daarnaast zijn er Kamervragen gesteld door HelmaLodders aangaande de Nijkerkerbrug waarop minister Schultz van Haegen helaas heeft laten weten dat de renovatie niet eerder dan volgend jaar kan worden uitgevoerd. Wel zegt zij toe dat zij wil proberen om de vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Hoe dat uitwerkt? We houden u op de hoogte!

 

De komende maand is de laatste voor het zomerreces. Dan staat de voorjaarsnota met de algemene beschouwingen op de agenda, maar ook de jaarrekening 2015, masterplan grondstoffen en wederom de digitalisering van de raadzaal. Het belooft weer een interessante maand te worden!

 

Met vriendelijke groet,

Angela Huckriede

Fractievoorzitter