Beste lezer,

Aan het eind gekomen van een koele maart-maand, waarbij het aantal onderwerpen in de commissies en tijdens raadsvergadering niet groot was. De raadsvergadering duurde 20 minuten, wat wellicht al voor zich spreekt. Toch zijn de onderwerpen niet minder interessant geweest hoor, dus praat ik u graag bij.

Parkeren bij de Sport
Met wederom de start van de buitensporten en de “parkeersport” die daarmee onlosmakelijk is verbonden, vond de fractie het een goed moment voor het stellen van vragen daarover tijdens het vragenuur van de Raadsvergadering van 23 maart. Voor de VVD is de parkeerdrukte en het onderzoek daarnaar  bij de sportvelden een zeer belangrijk punt. Ook in het collegeprogramma is dit opgenomen, namelijk dat de parkeerdruk bekeken zal worden en of die nog in overeenstemming is met de behoefte. We hebben de wethouder verzocht aan te geven wat de stand van zaken is rondom parkeren bij de sport in het algemeen en op wat voor termijn wij in het bijzonder de uitkomsten van een onderzoek naar parkeren bij de sport kunnen verwachten. * Het antwoord vindt u in de nieuwsbrief van de wethouder????.

Handhaving Horsterwold 
De handhaving tegen permanente bewoning op onder andere Horsterwold is de afgelopen jaren veelvuldig al in de raad langsgekomen. En ook nu houd het de raad bezig. Zo is ook in de commissie het stuk “bijdrage aan oplossingsgerichte aanpak onrechtmatige bewoning recreatieterreinen” aan de orde geweest. De fractie is van mening dat handhaving jammer genoeg noodzakelijk blijft.

Veiligheid en Whatsapp alertgroepen 
Het is duidelijk dat veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat en dat wij van mening zijn dat de overheid snel en adequaat moet optreden tegen criminaliteit. De politiecijfers geven overall geen reden tot ongerustheid, maar voor ons is elke woninginbraak, autokraak of winkeldiefstal er 1 teveel. De berichten die ons dit jaar bereiken, geven aan dat er een verontrustende toename is in de diefstallen met name in het buitengebied. Wij zijn voor meer politietoezicht, maar ook het gebruik van moderne vormen van bewonersparticipatie in de gezamenlijke strijd tegen onveiligheid. Daarmee kunnen bewoners gelukkig ook zelf het nodige doen aan preventie. De inzet van Burgernet en van WhatsApp groepen zijn daar een goed voorbeeld van. Wij vinden het een taak van de gemeente om deze instrumenten te promoten en om bewonersinitiatieven zoveel mogelijk te faciliteren. Met de inzet van bestaande communicatiekanalen zoals website, gemeentepagina, Twitter en bijvoorbeeld stickers kan de gemeente dit snel en kosteneffectief organiseren. Het door de heer De Wit uit Zeewolde ingediende plan heeft dan ook de steun van het College en ook wij als fractie delen van harte het ingenomen standpunt en advies. We kijken reikhalzend uit naar de campagne en door inwoners geinitieerde WhatsApp-alertgroepen!

AZC update
De eerste 100 bewoners zijn op 1 maart 2016 gearriveerd. Inmiddels is de weg klaar, zijn de lokalen ingericht en zijn er inmiddels zo’n 250 bewoners. We treffen ze op de fiets, met de bus naar het dorp en in de supermarkt. Het aantal bewoners zal de komende weken worden opgeschroefd naar de afgesproken 600. Graag houden we ons als fractie van harte aanbevolen voor uw ervaringen met het AZC, zowel negatief als positief, zowel uw zorgen als uw vertrouwen.

De komende maand staat de digitalisering van de raadsvergaderingen en bestemmingsplan Zeewolde Zuid op de agenda. Natuurlijk hebben ook zaken die niet op de agenda staan onze aandacht, zoals bijvoorbeeld het bericht over uitstel van de renovatie van de Nijkerkerbrug.
We treffen u graag op de ALV van 18 april, waarbij het bestemmingsplan buitengebied op de agenda staat van de ALV nieuwe stijl.

Tenslotte verheugt het mij u te kunnen  berichten dat binnen de fractie 3 leden op 2 april 2016 starten met de Regionale Masterclass. Een belangrijke bijdrage aan de kennis en kunde van de fractie waarmee we in de toekomst nog beter de VVD op de kaart kunnen zetten door een professionele uitdagende fractie te zijn. Het opleidingsprogramma loopt tot eind oktober.

Met vriendelijke groet,
Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde