Beste lezer,

 

De VVD Zeewolde zet zich in voor sport, bereikbaarheid, ‘economie en centrum’ en ‘toerisme en recreatie’ in ons mooie dorp. Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken:

Sportcomplex Het Baken

 • De fractie van de VVD is van mening dat een ander proces de kwaliteit van de uitkomst niet zal verbeteren. Daarom staan wij achter het collegevoorstel.
 • Het collegevoorstel heeft niet de instemming van de raad.
 • De motie waarmee nu de regie naar de raad wordt verlegd, heeft niet onze voorkeur. We zouden juist kaderstellend willen zijn.
 • De motie heeft wel onze steun. Alleen maar Nee tegen het zwembad is weinig constructief en wij kijken graag met een open optimistische blik vooruit.
 • We zullen zeker actief deelnemen aan de werkgroep en blijven ons zorgen maken over de continuïteit van de zwemlessen tijdens de bouw of renovatie.

Zie ook http://player.companywebcast.com/gemeentezeewolde/20170223_1/nl/player/show?start=0b546135-c740-45c2-a682-4068e8c2b20d

 

Prinsheerlijk?

 • De gemeenteraadsfracties hebben de mogelijkheid om het college vragen te stellen. Dit noemt men de zogenaamde ‘artikel 36 – vragen’
 • Aan deze zogenaamde artikel 36 vragen kan een raadsfractie een bepaalde vraag een politieke lading meegeven
 • Zowel de artikel 36 vraag als het antwoord erop door het College wordt naar de pers gestuurd.
 • Het afdoen van artikel 36 vragen als onzinvragen vinden wij een diskwalificatie van het democratische systeem zoals wij dat in Nederland kennen en hebben.
 • Wethouder Prins heeft ook in de raadsvergadering geen expliciete afstand genomen van haar uitlatingen in het FD van 30 december 2016
 • Verder heeft de wethouder het met haar toelichting het juist verergerd. Mede door nu ook de vragen die de VVD destijds stelde inzake het Sociaal Domein erbij te betrekken.
 • Met de motie van afkeuring toont de meerderheid van de gemeenteraad, de VVD incluis, dat zij deze gang van zaken (naar de naam van de motie) afkeurt.

Zie ook: http://player.companywebcast.com/gemeentezeewolde/20170223_1/nl/player/show?start=0b546135-c740-45c2-a682-4068e8c2b20d

 

15 maart Tweede Kamer verkiezingen

VVD stemmen op 15 maart :

 

Rest mij u namens de fractie op te roepen zeker 15 maart te gaan stemmen!

Met vriendelijke groet,
Angela Huckriede
Fractievoorzitter VVD Zeewolde