De VVD Zeewolde zet zich in voor sport, bereikbaarheid, ‘economie en centrum’ en ‘toerisme en recreatie’ in ons mooie dorp. Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken:

 

  • Zondagsopening

Wij zijn voorstander van een liberaal zondagsopeningbeleid in Zeewolde.

Wij willen een goed onderzoek naar de mogelijke effecten van een uitbreiding van de zondagsopening van supermarkten in het centrumgebied.

Daarbij vragen we ons af welke invloed de verruiming heeft op de overige winkels die niet open zijn op zondag. We willen weten wat de behoefte is van de inwoners. Deze behoefte moet worden vertaald in behoefte naar vierkante meters vloeroppervlakte van de supermarkt.

 

  • Daar zit muziek in

Subsidie op muziekonderwijs kan bij de rijksoverheid worden aangevraagd door basisscholen. Er is geld vanuit “Den Haag” beschikbaar. We willen dat dit wordt gebruikt, dan hoeven we het zelf niet te begroten. Wij zijn voor aanpassing van de AMV subsidie door deze te harmoniseren met de rijkssubsidie. De VVD Zeewolde heeft een amendement ingediend om dit aan te passen, maar een meerderheid van de raad had helaas een andere mening. Toch blijven we van mening dat we niet zelf hoeven te betalen als het geld ook vanuit andere bronnen kan komen.

 

  • Inzet AED bij hartstilstand

AED is een draagbaar apparaat dat kan worden gebruikt bij een hartstilstand. Een netwerk aan AED’s is wat ons betreft geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. Beleid vanuit de gemeente als ondersteunende rol vinden we wel belangrijk. Onderzoek naar de mogelijkheden hoe dat in Zeewolde te doen is zeer welkom.

 

  • Kunstgrasvelden

Spelen op de velden wordt nu door het RIVM niet afgeraden. Zowel de KNVB, de VSG en het college steunen deze opvatting. Wij maken ons nog steeds zorgen. De antwoorden op onze vragen aan het college zijn reden om ons verder te verdiepen in de Zeewoldense kunstgrasvelden bij de voetbal en de korfbalvereniging. Wij zullen de alternatieven voor onze velden verder onderzoeken en komen hier in de volgende nieuwsbrief op terug.

 

  • Onze inbreng

De vergaderingen van de raad worden voortaan opgenomen. Luister inbreng terug op http://player.companywebcast.com/gemeentezeewolde/20161103_1/nl/player

 

Wilt u reageren, mail ons dan gerust via fractie@zeewoldevvd.nl

 

Met vriendelijke groet,

Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde