In de periode na de commissievergadering is er een hoop te doen geweest over het parkeren bij voetbalvereniging Zeewolde. Zoals gezegd is het fijn dat hier nu integraal onderzoek naar is gedaan en over het geheel genomen is er geen tekort aan parkeerplaatsen, ze zijn alleen niet op die plek waar ze juist zo van pas komen…..bij de voetbalvereniging.

De grootste sportvereniging in Zeewolde is de voetbalvereniging en het dus niet meer dan logisch dat zij ook de meeste verkeersbewegingen kent en (“elk nadeel heb zijn voordeel”) gelukkig is dat dus niet de gehele zaterdag. Echter wanneer een wagen volgeladen met jonge voetballertjes tussen zeg 8 en 11 uur bij diezelfde voetbalvereniging lekker aan de bak wil, dan zijn de parkeermogelijkheden ver te zoeken en is de verkeersdruk hoog. Niet iedereen vindt dat een probleem, maar ik kan me zo voorstellen dat dat door de vader of moeder achter het stuur met de energieke spelers op de achterbank daar op dat moment toch echt anders over denkt.

Bij toernooien wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de Woldlaan te parkeren (als zeg maar overloop van de bestaande Ps). Je kunt daar met goede wil wel een auto of 80 kwijt? Het besluit van het college om deze mogelijkheid daar als overloop voor de zaterdagochtend te verbeteren, juichen wij zeker toe. Het toevoegen van grasplaten zorgt ervoor dat de auto’s de berm dan niet stukrijden en de straatbeeld blijft buiten de piekmomenten groen. Het is duidelijk dat het college niet voor ogen heeft om daar een belangrijke doorgaande weg voor de sportvelden van te maken. Het blijft ook wat ons betreft een noodoplossing. Niet het ei van columbus, maar zeker adequaat.

De fractie van de VVD is dan ook zeer tevreden dat het college besloten tot onder meer het realiseren van 10 parkeerplaatsen aan de Woldlaan. Sterker nog, wij verzoeken de wethouder te streven naar 20 extra parkeerplaatsen aan de Woldlaan. Een verzoek dat ook vanuit de voetbalvereniging van harte wordt ondersteund.

De weerstand tegen parkeren op de Woldlaan horen wij, begrijpen wij en als er een andere echte oplossing is om meer plaats te creëren, zullen we die zeker ondersteunen. En dan vinden we bijvoorbeeld parkeren op het Gildenveld niet een echte oplossing. Een echte oplossing voor parkeren bij de voetbal tegen aanvaardbare kosten, daarvoor houden we ons van harte aanbevolen.

We juichen dan ook van harte toe dat het college in de afweging van de diverse belangen heeft gekozen om de maatregelen te treffen die de zwakkere verkeersdeelnemers beschermen. Een verantwoordelijkheid die hoort bij een verantwoordelijke wegbeheerder.

Het is jammer dat er nu zo gefocust wordt op de Woldlaan, want daarmee zou je bijna denken dat dat het enige is dat het College gaat doen, maar dat is duidelijk niet het geval. Ook wordt bijvoorbeeld gesproken over aanpassing van de belijning op de parkeerplaats bij de voetbalvereniging op termijn, wordt communicatie met de leden en bezoekende verenigingen over de parkeermogelijkheden verbeterd en worden extra fietsparkeerplekken aangelegd.

Tijdens ons werkbezoek bij de Voetbalvereniging hebben we geopperd dat een pad van P3 rechtstreeks naar de Voetbal het parkeren daar kan bevorderen omdat het dan ook als meer vanzelfsprekend voelt om daar te parkeren. De wethouder heeft aangegeven hier ook zeker mee aan de slag te gaan en we zijn blij dat ook andere fracties dit duidelijk een goed idee vinden van ons, waarvoor dank.

Al met al zijn we blij met het rapport en het besluit van het college en dringen er bij de wethouder op aan de door onze fractie aangegeven extra initiatieven daarin mee te nemen, derhalve streven naar 20 parkeerplaatsen aan de Woldlaan, een goed en helder pad tussen P3 en de voetbal alsmede verbeterde en heldere bewegwijzering vanaf P2 richting de Woldlaan en P3.

 

Met vriendelijke groet,

Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde