De VVD heeft de ambitie om van Zeewolde de sportiefste gemeente van Nederland te maken. Ook de sportraad in Zeewolde heeft deze sportieve ambitie gesteld. In de sportnota waar de gemeenteraad in december een besluit over moet nemen, ontbreken visie en duidelijke keuzes om van Zeewolde een echt sportdorp te maken.  De VVD is daarom kritisch op de voorliggende nota.

De sportnota lijkt een opsomming van onderzoeken die de gemeente nog wil gaan uitvoeren en is weinig onderscheidend. Zo is er nog steeds geen duidelijkheid over waar Zeewolde nu staat op de sportieve ladder noch over de te bereiken doelen over vier jaar. Een hoge ambitie op het gebied van sport betekent dat ook er voldoende  aandacht is voor talentontwikkeling. Ook dit element verdient extra aandacht in de nota. De VVD ziet liever een meer daadkrachtige en toekomstbestendige visie op sport.

Met onze prachtige locatie aan het water ziet de VVD kansen voor Zeewolde om zich meer te profileren op het gebied van de watersport. Door bijvoorbeeld spraakmakende watersportevenementen naar het dorp te halen, worden deze kansen benut. Naast het water heeft Zeewolde een uitgestrekt gebied met bossen. Ook hier kan beter gebruik van worden gemaakt, deze omgeving leent zich bij uitstek voor sportevenementen.

De VVD ziet liever in deze sportnota een sprekende ambitie en wil dat er keuzes gemaakt worden om deze waar te maken. In de voorliggende nota wordt hier onvoldoende invulling aan gegeven.

De gemeenteraad neemt komende maand een besluit over de sportnota.