De komende jaren moet er minder uitgegeven worden. Er moet omgebogen worden, bezuinigd. De VVD wil keuzes maken. Kiezen voor kansen zeggen wij in ons verkiezingsprogramma. Maar waar zitten die kansen?

De economie van Nederland gaat voorzichtig de goede kant op. De afgelopen 5 maanden zat de groei erin zoals iedereen heeft kunnen horen. Zeewolde moet de uitdaging aan blijven gaan en zich hard maken om de lokale en regionale positie te versterken. Acquisitie van de mogelijkheden in Zeewolde voor bedrijven, word volop gedaan. De aanjager van onze economie is het bedrijfsleven. Volgens de VVD is het geen goede zaak om hierop te bezuinigen. Ieder bedrijf moet weten dat ze voor Zeewolde kunnen kiezen. Faciliteer en speel in op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven binnen het bedrijfsleven. Zeewolde staat ver aan kop bij verkoop van bedrijfsgronden. Nu het ernaar uit ziet dat de economie aantrekt. Zal er hopelijk nog meer vraag komen naar die gronden. Bereikbaarheid van onze bedrijfsterreinen is daarbij essentieel. In het provinciale coalitieakkoord is opgenomen dat de Gooiseweg en de brug naar Nijkerk de aandacht heeft. Wij hebben er vertrouwen in dat het college deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houd gelet op ons eigen coalitie akkoord!

Het ziet er naar uit dat luchthaven Lelystad van start kan gaan. Er gaat gebouwd worden. Dit geeft kansen voor het bedrijfsleven. Essentieel hierbij is een goede infrastructuur. Als bedrijfsleven in Zeewolde hebben wij ook baat bij een goede infrastructuur. De vvd ziet dit als een kans. Grijp de kansen die er zijn. Dit is goed voor de economische spin of. Wij hebben er vertrouwen in dat het college dit zal monitoren.

Een andere economische trekker voor Zeewolde is het toerisme. Kijk naar het project puur Zeewolde. Afgelopen zomer erg positief ontvangen. Door de inwoners van Zeewolde maar ook door de recreanten. Zet daar op in. Als mensen vermaakt worden hebben ze een reden om langer te verblijven, kijk naar de recreatie krant die deur aan deur is verspreid. Twee pagina’s vol met evenementen. Je kan op vakantie in eigen dorp, je hoeft niet meer weg, genoeg te doen.. En het het project de tulp. Een echte trekker voor Zeewolde. Als kers op de taart voor Zeewolde is het volledig afronden van de blauwe diamant. Daarbij hoort volgens ons de sluis, wij kijken als VVD hier erg naar uit. Kan het college aangeven wat de vorderingen zijn?

Recreanten zijn in de zomer ook belangrijk voor de ondernemers in het centrum.Er wordt momenteel een koopstroomonderzoek uitgevoerd, volgens de VVD een positieve ontwikkeling. Dit geeft belangrijke informatie voor de te maken toekomstvisie. Ondernemers, Vereniging centrumondernemers Zeewolde, Bedrijfskring en centrumbewoners hebben al aangegeven graag mee te doen aan de visievorming voor een levendig en toekomstbestendig centrum.  Alle stakeholders moeten in de juiste mate worden betrokken. De verenigde centrumondernemers hebben zelfs al een aantal bouwstenen aangereikt. Verder worden er steeds meer evenementen in en rond het centrum georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan Puur en de verrassende koopavonden georganiseerd door de VCZ. Aanstaande zaterdag de proeverij. Wij roepen iedereen op om te komen. Er moet gewerkt worden naar behoud van een toekomstbestendig centrum met een gezamenlijke inspanning van gemeente, ondernemers, pandeigenaren en inwoners!

Het overschot wat eventueel in de komende jaren beschikbaar komt in de begroting te gebruiken voor de bestemmingsreserve onderhoud wegen buitengebied om de tekorten aan te vullen. De VVD vind dit een positieve ontwikkeling en een goed voorstel van het college. Veiligheid op onder andere de wegen in het buitengebied is belangrijk.

Eerder is al gebleken dat door de ontwikkelingen van de bibliotheek er minder subsidie gaat naar deze organisatie. Volgens de VVD een goede eerste stap bij de bezuinigingen. Wij hebben er vertrouwen in dat in de toekomst de kosten lager zijn voor bibliotheekwerk dan dat het besluit niet zou zijn genomen. Wij wensen de organisatie van FlevoMeer bibliotheek een goede frisse en nieuwe start met het huiskamer scenario.

Waar moet volgens de VVD op bezuinigd worden. Nu er een tijd geleden een motie is aangenomen om verslaglegging van de raad meer te digitaliseren lijkt het de VVD goed om door te pakken en te bekijken of hier op bezuinigd kan worden. Verder versoberen van verslaglegging raad en commissies.

Om in te spelen op het huidige digitale tijdperk zou de gemeente een slag kunnen maken. Meer digitaliseren van de dienstverlening. De VVD is hier voorstander van. Kijk wat er meer digitaal kan. Zo zou er efficiënter gewerkt kunnen worden en dus meer bezuinigd. Het uitzoeken waard vind de VVD .

Net als de logopedie. Dit zit bij alle zorgverzekeringen in het basispakket. Daarmee is de noodzaak om dit te financieren als gemeente er niet. Ook zijn er in het sociaal domein dubbelingen in de begroting die er volgens de fractie van de VVD uitgehaald moeten worden. Wij vragen efficiënte. Zo ook bij de RNV. Daarom dienen wij de motie die het CDA voor draagt mede in. Onderzoek de mogelijkheden.

Waar volgens de VVD verder naar gekeken moet worden, met in ons achterhoofd het onderzoek wat onder de bevolking is gedaan zijn, minder uitgeven aan het openbaar groen, versoberen van de openbare verlichting en als financieel punt in de overwegingen in het achterhoofd houden de gebruiker betaald.

Hopelijk kunnen we raadsbreed komen tot een bezuinigingsplan.

Fractievoorzitter,

Heidi Broertjes.