Afgelopen woensdag heeft de VVD te horen gekregen dat de instroom aan banden gelegd is bij onder andere Vitree, en dit hier tot een opname stop heeft geleid. Dit omdat zij af koersen op een forse overschrijding tov het gecontracteerde budget voor 2016.

Hierdoor kan het zijn dat gezinnen later geholpen worden dan gehoopt.

De fractie van de VVD heeft daarom de volgende vragen.

  • Hoe lang geldt deze opname stop al?
  • Kunt u aangeven hoeveel gezinnen nu niet geholpen kunnen worden in Zeewolde?
  • Doordat er een opname stop is kan de ernst van de zaak verslechteren door niet adequate hulp. Dit kan uiteindelijk leiden tot hogere kosten. Hoe gaat de gemeente dit aanpakken?
  • Kunnen gezinnen ook via andere aanbieders geholpen worden?
  • Zo ja hebben die dan nog wel budget?
  • Gemeente Almere heeft grote budgettaire problemen met jeugdzorg budgetten, welke invloed heeft dat op de regionaal ingekochte zorg voor Zeewolde?
  • Is hier al een financieel inzicht te verstrekken voor Zeewolde?
  • Kan de raad daar periodiek van op de hoogte worden gehouden?

 

Namens de fractie van de VVD

Heidi Broertjes