De VVD Zeewolde is geen tegenstander van een tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Zeewolde. De toestroom van vluchtelingen naar Europa en Nederland is een gegeven waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten en waarnaar moet worden gehandeld. Dit standpunt hebben wij ingebracht tijdens de speciale bijeenkomst van de raad op 3 september jl.

Tegelijkertijd hebben we grote zorgpunten over het aantal op deze locatie. Dit wordt nog eens bevestigd door onze gesprekken met bewoners en ondernemers. Inmiddels ligt er een aangepast voorstel waarbij het aantal van 1.500 asielzoekers is teruggebracht naar 900. De voorgenomen locatie aan de Bosruiterweg direct naast het arbeidsmigrantenhotel is echter ongewijzigd. Zowel het aantal van 900 asielzoekers alsook de locatie maken dat de VVD Zeewolde van mening is dat het college het verzoek van het COA moet afwijzen.

We gooien echter de deur niet dicht, maar zijn graag bereid om een nieuw en goed onderbouwd voorstel te bespreken, mits dat voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, een lager aantal asielzoekers en een geschikte locatie.