Beste lezer,

De maand april stond naast de reguliere onderwerpen vooral in het teken van de start van het centrumproject. Ik neem u daar graag in mee!

VVD Centrum Zeewolde

Centrumontwikkeling – Wij Samen Zeewolde…voor een sterk centrum

Het creëren van een attractief en levendig centrum is een belangrijk thema voor de VVD Zeewolde en is daarom ook prominent opgenomen in het Collegeprogramma. We zijn deze maand gestart met het interactieve proces om tot een actieprogramma voor het centrum te komen. Dit proces is een coproductie van de gemeente met de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde en zal 6 tot 8 maanden in beslag nemen. De afgelopen weken zijn er twee cocreatiesessies georganiseerd, één met winkeliers, pandeigenaren en makelaars en één met inwoners en maatschappelijke organisaties. Tijdens deze sessies kwam de creativiteit los, werd gediscussieerd en werden meningen en ideeën ‘aan het tafelkleed toevertrouwd’ (zie foto’s). Komende week wordt een ‘werkatelier’ in gebruik genomen (Kerkplein 1) waar iedereen op gezette tijden kan binnenlopen om over het centrum in gesprek te gaan of suggesties voor een toekomstbestendig centrum te doen. Tevens zullen daar ateliersessies worden georganiseerd, bijvoorbeeld over specifieke thema’s of met specifieke doelgroepen. Verder is er vorige week een facebookpagina gelanceerd https://www.facebook.com/wijsamenzeewolde/ dat dient als ‘community’ voor het project. Doet u mee?

RetailDeals

Op 12 mei zal ik in Den Haag namens de gemeente Zeewolde de Retaildeal ondertekenen met minister Kamp. De Retaildeals komen voort uit de Retailagenda, een initiatief vanuit het ministerie van Economische Zaken om centra compacter en aantrekkelijker te maken en leegstand te verminderen. Door het ondertekenen van de Retaildail laat de gemeente zien dat zij in actie komt voor een toekomstbestendig en vitaal centrum en krijgt ‘ons’ centrumproject toegang tot landelijke ondersteuning en kennis.

Raadsvergadering

In de Raadvergadering van 21 april weer het bestemmingsplan Zeewolde Zuid vastgesteld. Dit geactualiseerde bestemmingsplan is noodzakelijk omdat het oude plan inmiddels 10 jaar oud was. Zo is de recente regeling voor vergunningvrij bouwen in het plan opgenomen en is ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen rondom wonen en werken aan huis en de omvang en plaatsing van bijgebouwen.

Met vriendelijke groet,
Wim van der Es
Twitter: https://twitter.com/wimvanderes