Beste lezer,

De meimaand was inspirerend en bestuurlijk enerverend tot het eind. In deze nieuwsbrief vindt u de recente ontwikkelingen.

Wij Samen Zeewolde voor een sterk centrum

Het werkatelier aan het Kerkplein is inmiddels volop in gebruik tijdens evenementen, bijeenkomsten van de stuurgroep, sessies en gesprekken met stakeholders. Op het schoolbord in het atelier, via de website en de facebookpagina zijn al veel waardevolle suggesties binnengekomen. Het adviesbureau Stec voert momenteel verdiepende gesprekken met onder andere verschillende pandeigenaren in het centrum. Voor de zomer verwachten we een eerste ‘ruwe’ keuzedocument, die we in de stuurgroep zullen bespreken.

Zoals ik de vorige maand al aankondigde heb ik op 12 mei  – met 52 andere gemeenten – de Retaildeal met minister Kamp ondertekend. Dit gebeurde aan het eind van een middagvullend programma met workshops over centrumontwikkeling en de ervaringen van andere gemeenten. Dit was zeer interessant en het ‘retaildealnetwerk’ kunnen we ook prima gebruiken voor ons eigen project.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/nieuws/2016/05/12/intensivering-retailagenda-tegen-lege-winkelpanden

Retaildeal

 

Raadsvergadering 26 mei

De meeste aandacht in de raadsvergadering ging uit naar het raadsvoorstel om de Beheersverordening Trekkersveld III vast te stellen. Omdat bestemmingsplannen een maximale geldigheidsduur van 10 jaar hebben, moet er medio dit jaar een nieuw plan vastgesteld zijn. De beheersverordening voorziet daarin. In de beheersverordening werden nieuwe vestigingen van lichte categorieën bedrijven niet meer toegestaan. Vanuit insprekers werd gesteld dat deze verandering niet mogelijk was met een beheersverordening. Raadsbreed werd ingestemd met een pragmatische oplossing door de beheersverordening met een wijziging wel vast te stellen en daarna alsnog een bestemmingsplanprocedure te starten.

 

De behandeling over dit onderwerp werd ook doorkruist door de discussie over de (bestaande) aanvraag van een initiatiefnemer die op Trekkersveld III een crematorium wil vestigen. Dit betreft een aanvraag die reeds tweemaal door de gemeente is afgewezen en die getoetst moet worden aan het huidige bestemmingsplan. De Raad heeft uitdrukkelijk gevraagd om straks in het nieuwe bestemmingsplan ook de vestiging van een crematorium onmogelijk te maken.

 

Woonmanifestatie

Op 21 mei was er weer de Woonmanifestatie in de Polderwijk. Deze werd druk bezocht, waarbij opviel dat veel mensen anders dan bij de vorige manifestatie heel gericht en goed voorbereid in gesprek gingen over projecten en kavels. Die dag gingen ook 13 nieuwe vrije kavels in Bergkwartier Hoog in de verkoop. Een mooie impressie en informatie over de nieuwbouwprojecten en kavels is te vinden op: http://zeewoldenieuwbouw.nl/beelden-woonmanifestatie-21-mei/

 

Woonmanifestatie

 

Tot volgende maand, of eerder bij een van de vele evenementen in het dorp!

 

Met vriendelijke groet,

Wim van der Es

Twitter: https://twitter.com/wimvanderes