Beste lezer,

De jaarwisseling ligt al weer even achter ons en de eerste raadsvergadering van dit jaar vond vorige week plaats. Het is daarom weer tijd voor een korte update op een paar actuele thema’s. In deze nieuwsbrief zijn dat het project centrumontwikkeling, wonen, de welstandsnota en het AZC/arbeidsmigrantenlogies.

Proces toekomstbestendig centrum

Samen met de Vereniging Centrum Ondernemers hebben we een bureau geselecteerd dat ons gaat helpen een breed gedragen plan voor het centrum te maken. Het doel is om het centrum als hart van ons dorp toekomstbestendig te maken, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar zowel korte termijn acties als naar acties die in de besluitvorming en uitvoering meer tijd vragen. Niet alleen nieuwe ontwikkelingen in het ‘winkel- en horecalandschap’ zijn belangrijk om daarin mee te nemen, maar ook andere functies als wonen, werken, maatschappelijke functies, cultuur en evenementen. Het wordt een open planproces waarin aan ondernemers, ontwikkelaars/eigenaren, financiers, maatschappelijke organisaties en inwoners naar hun idee├źn en bijdragen gevraagd wordt. Dit moet een succesvol project en ‘trending topic’ worden! Binnenkort ‘gaan we live’ en ik hoop u ook zeker te treffen bij een van de bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Wonen

Dat de woningmarkt weer aantrekt, zien we in de cijfers terug. In de bestaande bouw zijn het afgelopen jaar 37% meer woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Daarmee is de gemeente Zeewolde koploper binnen Flevoland. Bij de nieuwbouw is de doelstelling (80 woningen) niet gehaald (55 woningen opgeleverd), maar gelet op de projecten die nu concreet in uitvoering worden genomen, wordt de doelstelling van 80 woningen dit jaar naar verwachting overtroffen.

De realisatie van een supermarkt is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de Polderwijk (er zijn nu ongeveer 1.000 van de 3.000 geplande woningen gebouwd) en daarmee de groei van Zeewolde. Die mogelijkheid is in de vastgestelde master- en bestemmingsplannen van de Polderwijk (vanaf 2002) aangegeven. Het uitwerkingsplan dat er nu ligt voldoet aan het bestemmingsplan en de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking. Dit is een wettelijk verplicht instrument waarmee getoetst wordt of er ruimte is voor een nieuwe ontwikkeling (in dit geval een supermarkt) mede in relatie tot het bestaande aanbod.

Welstandsnota

In de raadsvergadering van 18 februari jl. is de nieuwe welstandsnota aangenomen. Met deze nota wordt de rol van de welstandscommissie fors verminderd (globaal 70% van projecten wordt niet meer door deze commissie getoetst) en voor meer soorten projecten/bouwwerken gelden helemaal geen welstandscriteria meer. De vorige nota dateerde uit 2010. De nieuwe nota is een goede tussenstap onderweg naar de Omgevingswet (geplande invoering in 2018), waarin advisering over ruimtelijke kwaliteit anders wordt georganiseerd en welstand in het omgevingsplan wordt opgenomen.

AZC en arbeidsmigrantenlogies

Het AZC en het nieuwe arbeidsmigrantenlogies aan de Bosruiterweg naderen hun voltooiing. Een aanvraag bij de rechtbank door onder andere de VVE Horsterwold voor een voorlopige voorziening (om de bouw stil te leggen) werd door de rechtbank Midden-Nederland eind januari afgewezen.

Met hartelijke groet,
Wim van der Es