Beste lezer,

Ontwikkeling AZC

Op woensdag 11 november is de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA ondertekend over het AZC dat in Zeewolde aan de Bosruiterweg gevestigd wordt. Belangrijk is dat de randvoorwaarden die eerder door ons werden geformuleerd en vastgesteld in de overeenkomst zijn opgenomen. Voorbeelden zijn: de vestiging van een AZC-school (basisonderwijs) en primaire gezondheidszorg op locatie en de verbreding van de Bosruiterweg met fietsstroken en een vrijliggend wandelpad. Volgende week zullen de omgevingsvergunningen verleend worden voor zowel de vestiging van het AZC, de realisatie van de nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten en de verbreding van de weg. U kunt de ontwikkelingen en veelgestelde vragen en antwoorden over het AZC ook volgen via http://www.zeewolde.nl/bestuur/asielzoekerscentrum_41654/

Centrum

Vorige maand meldde ik de samenwerking met de Vereniging Centrum Ondernemers voor de selectie van een bureau dat ons bij het centrumplan gaat ondersteunen. Na een tweede selectieronde met inspirerende presentaties, werken een aantal bureaus nu hun offerte uit. Ondertussen gaan we verder met de ‘korte termijn’ acties om het centrum aantrekkelijk(er) te maken. Het College trok – op verzoek van de centrumondernemers – 7.500 euro uit om de hanging baskets dit najaar en winter te laten hangen, voorzien van wintergroen en sfeerverlichting. Ook werd ik gevraagd om ‘De Winkeltjes’ aan de Torenstraat openen, een voor Zeewolde nieuw concept, 26 ‘winkeltjes’ onder 1 dak. Dit soort initiatieven zorgt voor dynamiek in het centrum en vormt tevens een mooie broedplaats voor startende ondernemers.

Evenementenbeleid

In de raadsvergadering van 5 november is het nieuwe evenementenbeleid “Het bruist in Zeewolde” als hamerstuk vastgesteld. Dat is mooi! Het stimuleren van evenementen past bij de ambitie van het College in meerdere opzichten. Evenementen zijn belangrijk voor de profilering en identiteit van Zeewolde en zorgen voor sociale samenhang. Evenementen hebben ook een positieve economische impact, ook in ons centrum, waar met evenementen de levendigheid en beleving wordt vergroot.

Bestemmingsplannen

In de komende commissievergadering Ruimte en Wonen (24 november) is er een aantal ruimtelijke plannen dat de revue zal passeren. Er ligt een conceptraadsvoorstel voor een partiële herziening van het bestemmingsplan Trekkersveld en Horsterparc. Het bestemmingsplan wordt flexibeler en maakt meer ontwikkelingen mogelijk. Zo wordt de minimale bouwhoogte losgelaten en wordt het (verplichte) bebouwingspercentage verlaagd, waardoor op een betere manier in de parkeerbehoefte kan worden voorzien. Ook zijn de reactienota’s (reactie van de gemeente op de ingediende zienswijzen) van de bestemmingsplannen Buitengebied en Zeewolde-Zuid gereed en liggen voor de commissie ter inzage.

Wonen

Graag maak ik u nogmaals attent op de woonmanifestatie op zaterdag 14 november, waar de ontwikkelaars van de nieuwbouwprojecten in de Polderwijk hun plannen presenteren.

 

Met vriendelijke groet,

Wim van der Es

Wethouder