Beste lezer,

VVD Zeewolde WonenIn de raadsvergadering van vorige week is de nieuwe Woonvisie (2015-2019) vastgesteld. Dat is mooi, want daarmee is een realistische ambitie voor de komen periode vastgelegd. Dit is ook belangrijk voor de gemeentelijke begroting en de grondexploitaties. Het is goed om te zien dat de woningmarkt weer aantrekt. Ik zie die ontwikkeling zowel in de nieuwbouw als de bestaande bouw. Makelaars geven ook aan dat er meer woningen en in kortere tijd worden verkocht. Op 14 november organiseren we een woonmanifestatie waar alle aanbieders van nieuwbouwprojecten zich presenteren. In de ontwikkeling van de Polderwijk maken we nu de volgende stap naar Bergkwartier Hoog, het gebied dat onder andere begrensd wordt door het voormalige gronddepot en de dijk.

Centrum

VVD centrum ZeewoldeHet afgelopen seizoen zijn er weer meer evenementen in het centrum georganiseerd dan vorig jaar. Dit is goed voor de profilering van het centrum als hart van het dorp. Het centrum is meer dan een winkelcentrum! Op dit moment zijn we samen met de Vereniging Centrum Ondernemers (VCZ) bezig een bureau te selecteren die ons gaat helpen bij het maken van een nieuwe centrumvisie. We hebben al een aantal belangrijke ingrediƫnten voor de discussie daarover, zoals een Bouwstenennotitie van de centrumondernemers en het onlangs verschenen koopstromenonderzoek dat in 30 gemeenten waaronder Zeewolde is uitgevoerd. Het is de bedoeling om actief met ondernemers, eigenaren en inwoners aan de slag te gaan om die visie vorm te geven. Verder zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de bouw van de nieuwe vleugel aan de Sfinx. Parallel daaraan zal ook het parkeerterrein aan de Gouwzee opnieuw worden ingericht.

Bestemmingsplan buitengebied

VVD Zeewolde BuitengebiedEr wordt al enige tijd gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het bestaande bestemmingsplan moet worden vernieuwd en dient in 2016 te zijn afgerond. In hoofdlijn worden het bestaande gebruik en de gebruiksfuncties in het plan vastgelegd. Tegelijkertijd is er flexibiliteit in het plan opgenomen die functieverandering op bestaande percelen mogelijk maakt. Het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied heeft in de zomerperiode ter inzage gelegen. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend en ik verwacht op korte termijn de reactienota.

 

Wim van der Es

Wethouder