Beste lezer,

De afgelopen raadsvergadering werd met weinig onderwerpen in recordtempo afgehandeld. Toch zijn er enkele actuele onderwerpen waarover ik u graag informeer.

Raadsvergadering 23 maart
De VVD-fractie heeft vragen gesteld over het parkeren bij de sportvelden. Dit is een goed thema dat ook in het Collegeprogramma is opgenomen. Daarin staat dat de parkeerbehoefte opnieuw zal worden vastgesteld en waar mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de dagelijkse behoefte. De fractie stelde de vraag wanneer het onderzoek daarnaar gereed zal zijn. Ik heb aangegeven dat het onderzoek – waarbij ook externe expertise zal worden ingeschakeld – voor de zomer afgerond moet zijn. Daarnaast is het streven om dan ook meteen een advies over de oplossingsmogelijkheden voor de parkeerdrukte klaar te hebben.

De geactualiseerde beheersverordening ‘De Akkers’ werd als hamerstuk vastgesteld. De Akkers omvat globaal het woongebied ten noorden van het centrum en de ijsbaan (begrensd door Flevoweg, Gelderseweg en Sportlaan). De belangrijkste wijzigingen zijn een verruiming van het vergunningvrij bouwen en een regeling voor het in gebruik nemen van openbaar ‘snippergroen’ als erf.

Wonen
Begin maart vond de Hiswa Amsterdam Boat show plaats. De gemeente stond er voor het tweede achtereenvolgende jaar als exposant. In de ontwikkeling van de Polderwijk vormt ‘waterwonen‘ een belangrijke element, denk aan de waterkavels, drijvende waterwoningen, Bergkwartier Hoog en het te ontwikkelen Havenkwartier (zie ook de vernieuwde website www.zeewoldenieuwbouw.nl ). De Hiswa biedt een prachtige setting om de water- en woonkwaliteiten van Zeewolde te promoten en met potentiële kopers in contact te komen.

Het bestaande budget voor de startersleningen raakt uitgeput. Omdat deze leningen een succesvolle stimulans blijken voor starters op de woningmarkt, wat leidt tot doorstroming en nieuwbouw besloot het College onlangs nieuw budget toe te voegen, zodat ook dit jaar ongeveer 20 tot 25 starters de mogelijkheid hebben om hier gebruik van te maken.

Op 16 maart werd een inloopavond georganiseerd voor het nieuw woningbouwplan aan de Corridor. Voor plek waar tot enkele jaren geleden een tijdelijk schoolgebouw stond, is een plan gemaakt om 11 woningen te bouwen. De avond werd druk bezocht door belangstellenden voor een woning en omwonenden.

Infrastructuur
Een goede en veilige bereikbaarheid van Zeewolde via de Nijkerkerbrug is van groot belang voor (transport)bedrijven, inwoners en bezoekers. In 2017 is de renovatie van de Nijkerkerbrug door Rijkswaterstaat gepland, nadat een grondige renovatie al eerder werd uitgesteld (oorspronkelijk gepland in de periode 2012-2015). Door een nieuwe manier aanbesteden geeft Rijkswaterstaat nu aan dat er opnieuw vertraging gaat optreden. Dit is voor ons onacceptabel. Er zijn al eerder ‘lapmaatregelen’ getroffen, zoals een beperking van de aslast en een hogere afscheiding van de fietsstroken. De provincie(s) Flevoland, Gelderland en de gemeente Zeewolde hebben Rijkswaterstaat laten weten dat 2017 gehaald moet worden, desnoods met de traditionele vorm van aanbesteden.

Bezoek VVD Statenfractie
Op 4 maart bracht de VVD Statenfractie Zeewolde een geslaagd werkbezoek aan Zeewolde. In het programma was onder andere aandacht voor de ontwikkeling van de Polderwijk, het Regioplan Windenergie (door de Windvereniging Zeewolde), nieuwe natuurprojecten (door Staatsbosbeheer) en een bezoek aan een nieuwe, innovatieve melkpoederfabriek op het Trekkersveld (Picomel).

Met hartelijke groet,
Wim van der Es
Wethouder