Fractienieuws september

Van de fractievoorzitter De installatie van Wim van der Es als wethouder heeft de fractie vanzelfsprekend doen veranderen. Angela Huckriede is geïnstalleerd als raadslid, en ondergetekende is benoemd als fractievoorzitter. September was politiek gezien de eerste maand dat iedereen op zijn of haar nieuwe plaats zat. Tijdens de eerste raadsvergadering zijn verder Hendrik Visser en…

Details

PS Bytes september

GOOISEWEG VERDUBBELING: NU NAAR A27 We gaan voor dynamiek! In 2015 is het eerste stuk van de Gooi¬seweg verdubbeling gerealiseerd, uiterlijk 2016 het stuk richting Dronten. Bovendien komt er een “dubbele linksaf”naar de A27, die zal forensen uit Zeewolde veel minder oponthoud geven. We geven als fractie nu alle prioriteit aan de verdubbeling tot aan…

Details

Van de wethouder

100 dagen…. Op 24 juni is het nieuwe College geïnstalleerd en ben ik als wethouder gestart. Graag ‘praat’ ik u bij over mijn eerste ervaringen. Als ‘nieuwe’ wethouder maak je een vliegende start. Daags na mijn installatie als wethouder werd ik ook al geïnstalleerd als algemeen bestuurslid in de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en…

Details

Symposium Seniorennetwerk

UITNODIGING 47+ te oud om te werken of te jong om te stoppen? Symposium van Seniorennetwerk Flevoland op 31 oktober Doorwerken tot je 67e is het beleid, maar… ouderen zonder werk komen maar moeilijk aan een baan. Bedrijven zitten niet echt te wachten op oudere medewerkers. De werkloosheid onder ouderen neemt nog steeds toe. Het…

Details

Installatie burgerraadsleden

Donderdag 25 september zijn tijdens de raadsvergadering Hendrik Visser en Alexander Boele benoemd tot burgerraadsleden voor de VVD. Iedere fractie kan maximaal twee personen voor benoeming tot burgerraadslid voordragen. Alleen personen die op de kandidatenlijst bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan kunnen voorgedragen worden. Aan burgerraadsleden worden vergelijkbare eisen gesteld als aan raadsleden om voor…

Details

Reinier Joustra nieuwe voorzitter VVD Zeewolde

Reinier Joustra is op voordracht van het zittende afdelingsbestuur benoemd tot voorzitter van de VVD Zeewolde. Hij volgt Joep Vercauteren op, die sinds april 2013 voorzitter (a.i.) was. Joustra is econometrist, zelfstandig ondernemer, en bekend van voetbalvereniging Zeewolde. Hij was tijdens de afgelopen

Details

Installatie gemeenteraad en wethouders

Dinsdag 24 juni is de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde geïnstalleerd. Na het sluiten van het coalitieakkoord  “Verder bouwen aan een zelfbewust en duurzaam Zeewolde” mag Wim van der Es de taak als VVD Wethouder op zich nemen. Als Wethouder Ruimtelijke Ordening heeft Wim van der Es o.a. in zijn portefeuille: volkshuisvesting, verkeer en vervoer, centrum ontwikkeling,…

Details

VVD wint gemeentecup!

Woensdagavond 11 juni werd een zeilwedstrijd gevaren met als inzet de Gemeentecup. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de Watersport Vereniging Zeewolde (WVZ). 7 gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester werden verdeeld over de 7 wedstrijdschepen. Namens de VVD-fractie zeilden Heidi Broertjes en Wim van der Es mee. Onder prachtige weersomstandigheden werd fanatiek gezeild (de wedstrijd maakte ook deel…

Details