Nieuws van de wethouder november ’15

Beste lezer, Ontwikkeling AZC Op woensdag 11 november is de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA ondertekend over het AZC dat in Zeewolde aan de Bosruiterweg gevestigd wordt. Belangrijk is dat de randvoorwaarden die eerder door ons werden geformuleerd en vastgesteld in de overeenkomst zijn opgenomen. Voorbeelden zijn: de vestiging van een AZC-school (basisonderwijs)…

Details

NIEUW EVENEMENTENBELEID BOOST VOOR EEN BRUISEND ZEEWOLDE

De VVD Zeewolde is voor maximale vrijheid voor bewoners en ondernemers om evenementen en leuke activiteiten te organiseren. Met het nieuwe evenementenbeleid wil de gemeente  proactief evenementen ondersteunen en stimuleren. “We willen immers een bruisend dorp. Initiatieven die Zeewolde positieve aandacht geven, moeten alle ruimte en ondersteuning krijgen”, aldus raadslid Heidi Broertjes. De VVD vindt…

Details

Nieuws van de wethouder september ’15

Beste lezer, In de raadsvergadering van vorige week is de nieuwe Woonvisie (2015-2019) vastgesteld. Dat is mooi, want daarmee is een realistische ambitie voor de komen periode vastgelegd. Dit is ook belangrijk voor de gemeentelijke begroting en de grondexploitaties. Het is goed om te zien dat de woningmarkt weer aantrekt. Ik zie die ontwikkeling zowel…

Details

Nieuws uit de fractie september ’15

Beste lezer, In de septembermaand heeft u al een nieuwsbericht ontvangen over het AZC. De fractie is van mening dat ze niet kan instemmen met het verzoek voor 900 tot 1500 asielzoekers op de Bosruiterweg. De fractie heeft zorgen over de opvang van 600 mensen naast de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij vinden echter het in…

Details

Kleiner AZC in Zeewolde

Dinsdag 8 september is bekend gemaakt dat het college van B&W het COA-verzoek om 900 tot 1500 asielzoekers te vestigen aan de Bosruiterweg heeft afgewezen. Dit besluit komt goed overeen met het standpunt van de VVD fractie. In de afgelopen maanden heeft de VVD fractie diverse keren aangegeven dat ze niet kan instemmen met het…

Details

VVD verzoekt afwijzing voorstel COA

De VVD Zeewolde is geen tegenstander van een tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in Zeewolde. De toestroom van vluchtelingen naar Europa en Nederland is een gegeven waarvoor we onze ogen niet kunnen sluiten en waarnaar moet worden gehandeld. Dit standpunt hebben wij ingebracht tijdens de speciale bijeenkomst van de raad op 3 september jl. Tegelijkertijd…

Details

Seniorennetwerk Flevoland

Uitnodiging Thema bijeenkomst. Veilig wonen met Domotica. Met een rondleiding door het modernste verpleeghuis van Nederland. 25 september 2015 19.30 uur Wold 12-01 Lelystad. Onze regering wil dat wij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Waarschijnlijk wilt u dat zelf ook wel, maar kan dat ook als u intensieve zorg nodig hebt? Is het wel…

Details

Angela Huckriede nieuwe fractievoorzitter VVD Zeewolde

De VVD Zeewolde begint het politieke jaar 2015/2016 met een nieuwe fractievoorzitter. Angela Huckriede neemt het stokje over van Heidi Broertjes, die een stapje opzij doet en als gemeenteraadslid verder gaat. Broertjes gaat meer tijd vrijmaken voor haar gezin en familiebedrijf: “Ik heb het zomerreces gebruikt om een aantal zaken op een rijtje te zetten. Het…

Details