VVD Flevoland

De VVD is een partij met een duidelijke visie. Onze politici zeggen waar het op staat. Landelijk, regionaal maar ook lokaal.

Provincie Flevoland

In Nederland vormen de Provinciale Staten (meestal kortweg de Staten genoemd) het collectief van volksvertegenwoordigers binnen de provincie. De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten. De leden van de Provinciale Staten (Statenleden) worden iedere vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen. Op hun beurt kiezen deze gekozenen weer de leden van de Gedeputeerde Staten en van de Eerste Kamer.

In de provincie Flevoland zijn 39 statenleden actief. De VVD is met 9 statenleden de grootste partij in de Staten.

Meer informatie over VVD Flevoland treft u hier aan.

 

Voortvarend Verder met FlevolanD

In Flevoland is nog volop ruimte voor groei en ontwikkelingen, die elders niet (meer) mogelijk zijn. In de korte geschiedenis heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het platteland naar de stad. Naast aandacht voor het landelijk gebied geven wij ruimte aan stedelijke ontwikkeling en het oplossen van knelpunten in de Randstad, maar absoluut niet tegen elke prijs! De verantwoordelijkheid voor al onze 390.00 inwoners voelen wij heel sterk. Dat verdient prioriteit, dat heeft bij ons voorrang en krijgt bij ons alle aandacht.

De VVD wil:

Geen lastenverhoging:

De VVD gaat voor helder financieel beleid. Eerst verdienen, dan pas uitgeven. Niet op de pof leven. De VVD is tegenstander van lastenverhoging. We willen geen verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting.

Flevoland filevrij:

De VVD gaat voor een filevrij Flevoland. Daarom verbreding A6, verdubbeling Flevolijn, verdubbeling Gooiseweg, aanleg N23 en N50, verbreding A27 en A28 en natuurlijk voor de aanleg van de IJmeerlijn, voor zowel de auto, de trein als de fiets..

Meer banen:

De VVD gaat voor banen.Daarom investeert de VVD meer in Almere, Lelystad Airport en bedrijventerreinen. De komende 4 jaar moet voortvarend aan de slag gegaan worden met gebiedsontwikkelingsprojecten zoals schaalsprong Almere en het ontwikkelen van regionale bedrijfsterreinen: OMALA en A6/A27. De VVD gaat voor de snelle ontwikkeling van Lelystad Airport Geluidsoverlast moet zoveel mogelijk worden voorkomen door vliegroutes over woongebieden te vermijden. VVD wil inzetten op innovatie; ruime beschikbaarheid van kwalitatief goede en bereikbare werklocaties. Hierbij vergeten we zeker de Noordoost Polder niet.

Minder regels, minder overheid:

De VVD wil dat de provincie zich beperkt tot de kerntaken. De VVD wil minder regels, minder bureaucratie en een betere dienstverlening. Uitgangspunt: het wettelijk minimum is het Flevolands maximum.

Veiligheid:

De VVD gaat voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt. Ontoelaatbaar gedrag wordt hard aangepakt. Op alle niveaus zal worden ingezet op het vergroten van de veiligheid, ook in het openbaar vervoer.

Onderwijs:

De VVD gaat voor goede onderwijsvoorzieningen. Wij staan voor een breed onderwijsaanbod, dicht bij huis. Achterstanden moeten worden ingelopen, dus zal de VVD de komst van (meer) hoger en universitair onderwijs ondersteunen. Onderwijs moet daarbij aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Jongeren:

De VVD gaat voor de maximale ontplooiing van jongeren. Uitvoering van de jeugdzorg moet effectief en efficiënt. Organisaties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Wachttijden in de jeugdzorg moeten op hetzelfde lage niveau blijven, ook bij overdracht aan gemeenten.

Duurzaamheid:

De VVD gaat voor duurzaamheid. Economie en duurzaamheid/milieu zijn niet tegengesteld. De VVD stelt realistische doelen. Projecten worden alleen ondersteund als die economisch rendabel zijn en arbeidsplaatsen creëren.

De VVD Statenleden:

1. Jan de Reus, Lelystad
2. Remco Bosma, Emmeloord
3. Irene van Hooff, Almere
4. Janneke Meursing – Stam de Jonge, Lelystad
5. Huib van Vliet, Dronten
6. Joep Kramer, Almere
7. Eduard Plate, Zeewolde
8. Meintje Jonker – Waterland, Emmeloord
9. Yolanda Weijand, Almere