Beste lezer,

Op het moment van schrijven, is er zelfs sneeuw voorspeld eind april, terwijl we nu juist wel toe zijn aan zon. Maar goed, april doet wat hij wil.

ALV

Wat een leuk bezoek, wat een prachtige herbouw van Hans en Grietje en wat een energie kregen we van de enthousiaste rondleiding van Hans zelf. Er zijn allerlei onverwachte en bijzondere features welke ik natuurlijk niet ga verklappen, maar ik kan u allen aanraden om met of zonder (klein)kinderen vele bezoeken te brengen aan het pannenkoekenhuis! U zult versteld staan.

Contourennota
In de raad is met name de Contourennota aan de orde geweest over de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen met Harderwijk en Ermelo. Wij vinden het belangrijk dat er minder versnippering is met deze gemeenschappelijke regeling en met het raadsbreed aangenomen amendement heeft de raad richting gegeven aan de samenwerking met Harderwijk en Ermelo. De stip aan de horizon is helder, 1 regeling.

Nijkerkerbrug
Rijkswaterstaat heeft besloten de renovatie van de Nijkerkerbrug niet in 2017 uit te voeren, maar wederom uit te stellen. Dat is nu verschoven naar 2018 (Deze stond oorspronkelijk gepland tussen 2012 en 2015). Voor de fractie een zeer onwenselijk uitstel. De brug is van belang voor een groot aantal logistieke bedrijven op Trekkersveld, de overige bedrijven in Zeewolde en niet in de laatste plaats inwoners en bezoekers. De brug is in zo’n slechte staat dat renovatie echt noodzakelijk is. De fractie heeft hierom vragen aan het college gesteld of zij deze urgentie deelt en welke actie we kunnen verwachten om de renovatie toch zoveel mogelijk te bespoedigen.

AZC update
Reeds tijdens het vragenuur tijdens de raadsvergadering van 10 december hebben wij verzocht om op de gemeentelijke website inwoners en ondernemers op de hoogte te houden van de voortgang van de activiteiten op het azc. Echter de informatiestroom met name op de website was toch niet helemaal zoals we die hadden verwacht qua tijdigheid en volledigheid. Om die reden heeft de VVD fractie wederom diverse vragen gesteld, waaronder in hoeverre er aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Ook hebben we verzocht om de site te actualiseren en hebben we aanvullende info gevraagd over de inzet van lokale opdrachtnemers. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat onze kritische houding nodig is om ook de site up-to-date te houden. We zullen dus ook kritisch blijven. Wel goed nieuws is dat inderdaad aan de randvoorwaarden (uitzondering daargelaten) wordt voldaan en dat er lokale ondernemers ingezet zijn. Een volledig overzicht van de stand van zaken vindt u op http://www.zeewolde.nl/inwoners/nieuwsberichten_41067/item/stand-van-zaken-azc-zeewolde-21-april-2016_33443.html Wanneer u hier aanvullende vragen over heeft, of andere aanvullingen wenst, dan hoor ik dat heel graag.

Internet buitengebied
De digitale bereikbaarheid van het buitengebied is voor de bewoners en ondernemers aldaar van cruciaal belang. Diverse gemeenten in de provincie hebben hier belang bij natuurlijk. Dit heeft de volledige aandacht van de fractie en hierover onderhouden wij nauwe contacten met de statenfractie van de VVD over de ontwikkeling en voortgang van het provinciaal onderzoek. De VVD fractie van Zeewolde doet dat ook op lokaal niveau. Wordt vervolgd!

Centrumontwikkeling
De fractie is blij dat het proces rondom het centrumontwikkeling is opgestart. Het komende halfjaar zullen daar veel activiteiten georganiseerd worden. Momenteel wordt er ook een “werkatelier” ingericht dat eind van de week geopend zal worden…. u kent de locatie vast nog wel, het oude VVD huis aan het Kerkplein. Ook is er een Facebook pagina gelanceerd en is er 20 april een open bijeenkomst voor inwoners geweest waarbij de bezoekers idee├źn konden inbrengen. Meer natuurlijk in de nieuwsbrief van onze wethouder.

Rest mij voor nu om u een hele fijne Koningsdag toe te wensen (hopelijk valt het weer wel mee!) en een fijne meivakantie!

Tot volgende maand,
Met vriendelijke groet,
Angela Huckriede

Fractievoorzitter VVD Zeewolde