Dit zijn de actuele onderwerpen waar wij ons sterk voor maken:

Parkeren bij de sport

 • Het is op zaterdagochtend nog steeds een sport op zich om de auto fatsoenlijk kwijt te raken bij sportpark de Horst, met name bij de Voetbal.
 • In december 2016 is daarvoor al een voorstel gedaan voor parkeren aan de Woldlaan. Hier waren alle overige fracties van de Raad niet voor.
 • Er is toen opdracht gegeven om nogmaals te bekijken om extra parkeerplaatsen aan de voorkant te creĆ«ren alsmede een pad te realiseren wat meer rechtstreeks naar de sportvelden loopt.
 • Dit voorstel was in de commissie van oktober aan de commissieleden voorgelegd.
 • Ook nu weer vinden de overige fracties dat het geen goed alternatief is en dat er andere varianten moeten worden bekeken. Er wordt zelfs geopperd dat handhaving DE oplossing is.
 • Het voorstel is in de Raad verder niet aan de orde gekomen, waardoor er voorlopig helemaal niks aanvullend gebeurt om het parkeerprobleem aan te pakken.
 • De VVD Fractie is een geheel andere mening toegedaan. Het parkeerdrama is een zeer slecht visitekaartje voor heel Zeewolde, er zijn oplossingen die laagdrempelig en niet per se veel hoeven te kosten.
 • Parkeren bij de sport? Gewoon aanpakken!

 

Gebiedsvisie Horsterwold

 • In de structuurvisie is er (in samenhang met investeringen in de natuur) ruimte voor extensieve woonbebouwing, kleinschalige recreatie en bijzondere vestigingen.
 • Bij bijzondere bebouwing moet gedacht worden aan specifieke doelgroepen of meerdere functies, bijvoorbeeld in de vorm van een landgoed of buitenplaats.
 • Bij bijzondere vestigingen kan onder meer gedacht worden aan een zorgvoorziening of een educatief centrum.
 • Wij zijn het van harte eens met de ambitie om planvorming in het genoemde gebied mogelijk te maken. Helaas was slechts een nipte minderheid van de raad dat met ons eens (9 om 10 stemmen).

BIZ Trekkersveld

 • In het centrum van Zeewolde kennen we al een zogenaamde Bedrijfs Investerings Zone (een zogenaamde BIZ regeling).
 • Naast een krachtenbundeling stimuleert een BIZ de economie en bevordert het de attractiviteit van, in dit geval, Trekkersveld.
 • Wij zijn voorstander van het instellen van een BIZ op het Trekkersveld en kijken uit naar een positieve uitslag van de draagvlakmeting.
 • De BIZ is echt van ondernemers, voor ondernemers, door ondernemers met een heel bescheiden beetje gemeente. Een mooi voorbeeld van samen sterk!

Vliegveld Lelystad

 • Door diverse fracties is een brief aan de vaste kamer commissie Infrastructuur en Milieu gestuurd aangaande Lelystad Airport.
 • De Alderstafel was de gelegenheid om mee te praten over de luchthaven.
 • Wij zijn voorstander van spoedige uitbreiding van luchthaven Lelystad. Goed voor economische groei, goed voor de regio, goed voor Zeewolde!

Terugluisteren

Raadsvergadering 2 november 2017 gemeente Zeewolde
https://channel.royalcast.com/gemeentezeewolde/#!/gemeentezeewolde/20171102_2